Boka för aktiviter

Ideella föreningar i Gävle, Kultur & Fritid eller andra grupper som vill genomföra möten, utåtriktade arrangemang eller kulturaktiviteter kan boka in sig i Kulturhusets lokaler.

Företag eller offentliga verksamheters slutna möten, personalkonferenser eller liknande kan inte förläggas i Kulturhuset. Inte heller politiska eller religiösa möten kan förläggas i huset.

När man lånar lokal i Kulturhuset tillkommer en mindre serviceavgift för för el, städning, utlåning av utrustning, lås- och larmförfarande samt personal som ev. måste förbereda för er vistelse.

För bokning av lokal kontakta: 

Monica Larsson
monica.larsson@sv.se • 073-058 79 12

Anita Castro
anita.castro@abf.se • 070-050 40 24

Teaterlokalen - serviceavgift Mån-Fre kl 8-16                                 

500 kr

Teaterlokalen - serviceavgift kvällar och helger

1 000 kr

Övriga rum i huset - serviceavgift Mån-Fre kl 8-16

300 kr

Övriga rum i huset - serviceavgift kvällar och helger 

600 kr