Husrådet

Husrådet består av de organisationer som startade Kulturhuset och som samverkar kring rutiner, regler och samordning för att skapa en kulturell och ideell mötesplats för fler. 

I Husrådet ingår även Gävle Kultur & Fritid, som nära samverkanspart och ekonomisk stödjare. 

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg (samordnare)

Agneta Hedberg-Wiklund agneta.hedberg@sv.se • 0278-74 45 92 

Emelie Lundin (sammankallande Husrådet)  emelie.lundin@sv.se • 026-456 17 92

ABF Gästrikebygden (samordnare)

Torgny Jacobsson torgny.jacobsson@abf.se • 070-347 41 92

Anita Castro anita.castro@abf.se • 070-050 40 24  Sveriges Fängelsemuseum

Desiree Kjellberg desiree@fangelsemuseet.se • 070-580 82 46