Om Kulturhuset

Kulturhuset i det gamla fängelset i Gävle är en plats där samverkan är grunden. Det är också en plats för folkbildning, kultur, gemenskap och föreningsliv. Av Gävlebor för Gävlebor.  

Kulturhuset är inte en organisation, utan en fysisk mötesplats i Gävle. Här kan man besöka utställningar, lyssna på ett framträdande eller ett föredrag, se teater - eller delta i en studiecirkel, kurs eller ett möte. Man kan också titta in för att få sig en fika.

Vi som hjälps åt att driva Kulturhuset vill göra plats för fler genom att vi breddar både deltagande och publik - som ska spegla de människor som bor i Gävle. Det ska vara en plats präglad av tillgänglighet för alla. Kulturhuset i Gävle är en plattform som får människor att växa genom att vi upptäcker både våra egna men också andras styrkor, kreativitet och tillgångar.

Vi vill inspirera till samtal, uttryck och handling - till att söka samverkan och nya möten. Ett rikt och levande kulturliv främjar demokratin och stimulerar människor att på egna villkor skaffa sig ny kunskap och nå nya mål. Det tror vi på!